Laskettelusukset osto-opas

Laskettelusuksien valintaan liittyy paljon läpi käytäviä asioita, alle on koottu kaikki tarvittava tieto.

Katso myös:

Oma sukupuoli ja ikä

Mies/Nainen

Aina 1970-luvulle asi laskettelusuksien valmistajattarjosivat samoja suksia sekä miehille että naisille. Viimeisten vuosikymmenten aikana valmistajat ovat kuitenkin ymmärtäneet, että naisten anatomia ja esim. painopiste suksen päällä on erilainen kuin miesten, tämän seurauksena on alettu valmistaa erityisesti naisille suunnattuja suksia.

Naisten laskettelusukset ovat kategoriana kokeneet viime vuosina melkoisen mullistuksen paitsi määrän myös laadun lisääntymisen muodossa. Vielä joitakin vuosia sitten naisten sukset olivat käytännössä hieman löysempiä miesten laskettelusuksia pastellisävyisillä grafiikoilla varustettuna. Aiemmin olikin yleistä, että varsinkin expertti-tasoiset naiset laskivat miesten suksilla.Nykyään tilanne on täysin toinen: sukset ovat erittäin suorituskykyisiä ja ne on suunniteltu alusta lähtien naisten anatomialle sopiviksi.Aikuinen/Juniori tai LapsiLapsille ja junioreille on myös omat suksensa. Aivan pienimmille lapsille sukset ovat helposti kääntyviä yleissuksia, joiden tarkoituksena on tutustuttaa lapsi turvallisesti lasketteluharrastuksen pariin. Vähän vanhemmille junioreille löytyykin sitten omat suksensa yleisimmistä suksityypeistä, aina ratasuksista paippiin ja parkkiin tarkoitettuihin lasten twintip –suksiin.

Oma laskukokemus

Oma laskukokemus vaikuttaa suksen valintaan, mutta ei ehkä niin radikaalisti kuin vaikkapa vielä pari vuosikymmentä sitten. Laskettelusukset ovat modernin sivuleikkauksen ja monen muun teknisen innovation johdosta paljon helpompia laskea kuin aiemmin. Tästä johtuen sunnuntaipäivän harrastajakin voi nauttia nykyään eksperteille suunnatuista suksista.Kannattaa kuitenkin muistaa, että yhä tehdään myös suksia, joilla laskeminen vaatii paljon taitoa ja joista ei varmasti nauti ellei taitotaso ole kohdallaan. Tällaisia suksia ovat vaikkapa alppihiihtoon tarkoitetut kilpasukset sekä esim. isoille vuorille tehdyt jäykät ja isolla kääntösäteellä varustetut all-mountain- ja vapaalaskusukset.Laskutason voi karkeasti jakaa kolmeen ryhmään:AloittelijaAloittelija on nimensä mukaisesti lasketteluharrastuksessa vasta alkuvaiheessa tai hänelle on kertynyt niin vähän laskupäiviä, että käännösten tekeminen ei vielä ole kovin sujuvaa.HarrastajaHarrastajalla voi olla laskukokemusta jo useammankin vuoden ajalta, mutta vuosittaisia laskupäiviä kertyy ehkä sen verran vähän, että esim. mustat rinteet, kumpareikot, paippi tai offari, eli rinteiden ulkopuoliset alueet tuntuvat vielä aika haastavilta tai jopa pelottavilta.EksperttiEkspertti on harrastanut laskettelua aktiivisesti jo useamman vuoden ajan ja hän on joko erinomainen yleislaskija tai sitten omaa erittäin hyvät taidot omassa suosikkilaskumaastossa, kuten esim. parkissa tai paipissa.

Pääasiallisin laskumaasto (omat laskutottumukset)

Omat laskutottumukset ja pääasiallisin laskumaasto, jossa laskeminen tapahtuu vaikuttavat erittäin paljon suksen valintaan. Valinta on helppo jos laskee pääasiassa vain tietynlaisessa laskumaastossa, esim. rinteessä tai rinteiden ulkopuolella. Jos taas esim. laskee sekä rinteessä että offareilla ja käy toisinaan myös hyppimässä temppuja parkissa on valinta jo paljon vaikeampaa.Lisää suksityypeistä ja niiden soveltuvuudesta erilaisiin laskumaastoihin tai niiden yhdistelmiin seuraavassa kohdassa.

  • Rinne/carving
  • Offarit/back country, eli rinteiden ulkopuoliset alueet (vapaalasku, randonnée)
  • Freestyle (parkki, paippi, urbaani)
  • Joku näiden yhdistelmistä, esim. back country+freestyle tai rinne+offarit

Erilaiset suksityypit:

Carving/rinnesuksetTäysveriset rinnesukset on tehty nimensä mukaisesti hoidetulla rinteellä laskemiseen, ne ovat siis parhaimmillaan silloin kun alusta on tasainen ja mielellään myös kova. Kovassa rinteessä leikkaavaa käännöstä, eli ns. carving-käännöstä tehdessä suksen ominaisuudet pääsevät parhaiten esille. Nykyään kaikissa rinnesuksissa on voimakas sivuleikkaus, jonka ansiosta leikkaavaa käännöstä on helppo laskea – eli ne ovat kaikki ns. carving-suksia. Carvingin sijaan voidaan siis puhua myös modernista rinnelaskutekniikasta. Nykyaikaiset rinnesukset on suunniteltu niin, että leikkaavaa käännöstä laskiessa molempia suksia kuormitetaan yhtäaikaa.KilpasuksetVielä pari vuosikymmentä sitten alppihiihtokilpailuihin tehtyjä suksia käytettiin laajasti myös yleissuksina. Siihen mennessä kilpalasku oli toiminut foorumina, jonka pohjalta tuotekehittely tehtiin. Kisasukset edustivat siis parasta teknologiaa, eivätkä eronneet mitoiltaan tai sivuleikkauksiltaan merkittävästi esim. eksperteille suunnatuista suksista. 90-luvun Carving –vallankumouksen jälkeen kilpasukset muuttuivat radikaalisti samaan aikaan kun esim. vapaalasku ja new school (uusi freestyle) alkoivat kehittymään lajeina. Näin myös tuotekehittelyn painopiste eksperteille suunnatuissa suksissa alkoi siirtyä ratalaskusta vapaalaskuun.Nykyään kilpasuksia ei voikaan juuri suositella laskijoille, jotka eivät harrasta ratalaskua. Erikoispujottelusukset voivat toki toimia esim. Etelä-Suomessa laskijoille, jotka haluavat laskea agressiivisesti ja tehdä paljon tiheitä käännöksiä. Mutta täytyy muistaa, että suksi on sitten erittäin yksipuolinen: se on loistava yhdellä tekniikalla laskettavaksi, yhdessä maastossa, eli kovalla rinnealustalla – muuhun käyttöön se ei juuri sovellu. Suurpujottelukilpasuksissa on viime vuosina muutettu sivuleikkausta FIS:n sääntömuutosten mukaisesti. Tämän hetkisillä sivuleikkauksilla niiden käyttöalue Suomessa ratojen ulkopuolella on erittäin rajallinen.All Mountain –suksetAll mountain sukset on nimensä mukaisesti suunniteltu toimimaan kaikenlaisissa maastoissa ja olosuhteissa. Niissä on yleensä sivuleikkausta riittävästi leikkaavan käännöksen laskemiseen kovassa rinteessä ja leveyttä vähintäänkin sen verran, että satunnaiset vierailut rinteiden ulkopuolelle sataneen puuterin laskemiseksi sujuvat hyvin. Joissakin näistä suksista taas puolestaan on leveyttä niin paljon, että ne soveltuvat enemmän rinteiden ulkopuoliseen käyttöön kuin rinnelaskuun.Nykyään all mountain suksista löytyy yhä enenevässä määrin myös rockeria joko suksen kärjestä tai ehkä myös kannasta – tämä helpottaa laskemista syvässä lumessa sekä käännöksen aloitusta epätasaisella lumella. All mountain sukset voivat olla myös twintipit, eli suksissa on ns. tuplakärjet. Tämä mahdollistaa temppujen tekemisen, mutta kannattaa muistaa, että yleensä all mountain sukset ovat ns. direktionaalisia, eli niitä ei varsinaisesti ole suunniteltu fakie/takaperin laskuun. (Lisää rockerista ja Twintipistä myöhemmissä osioissa)All mountain –kategoria on niin laaja ja siinä on niin eri tyyppisiä suksia, että sen jakaminen kahteen osaan helpottaa kategorian haltuunottoa sekä itselle sopivan suksen valintaa:A.) All Mountain – alle 90 mm keskikohdasta leveät suksetVaikka all mountain –sukset ovat tehty nimenomaan hyviksi yleissuksiksi on niiden välillä suuria eroja. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että mitä kapeampi suksi on keskikohdastaan mitattuna sitä varmemmin sen omin käyttöalue on kovalla alustalla, erityisesti rinteissä. Sukset ovat viime vuosina leventyneet huomattavasti: 90-luvun lopussa keskeltä noin 90 mm leveät sukset olivat pelkästään rinteiden ulkopuolelle suunniteltuja erikoissuksia – nykyään samanlevyiset sukset voivat soveltua erinomaisesti sekä rinne että offarikäyttöön.Alle 90 mm leveät all mountain sukset on yleensä tehty enemmän kovien alustojen ja rinteiden laskemiseen, mutta varsinkin osa niistä voi toimia erinomaisesti myös rinteiden ulkopuolella – jopa satunnaisissa puuterikeleissä. Toiminta-alueen laajuuteen vaikuttavat monet asiat: suksen jäykkyys, rocker ja varsinkin suksen leveys. (jäykkyydestä ja rockerista enemmän myöhemmin)Karkeasti voidaan sanoa, että noin 75 mm keskileveyteen asti olevat laskettelusukset ovat etupäässä rinteeseen ja kovalle alustalle suunnattuja suksia. Kun rinteiden ulkopuolella on enemmän lunta tämän levyiset sukset eivät kannattele laskijaa kovin hyvin, ja laskeminen hankaloituu huomattavasti. Yleensä ottaen alle 75 mm leveät all mountain sukset ovat myös jäykempiä, jolloin ne purevat hyvin kovalla alustalla, mutta ovat kankeahkoja rinteiden ulkopuolella pehmeässä lumessa. Jos laskee nykyaikaisella leikkaavalla carving-tekniikalla sekä lyhyttä että pitkää käännöstä kaikenlaisille rinteillä, mutta rinteiden ulkopuolella vain satunnaisesti on alle 75 mm leveä all mountain suksi hyvä valinta.75-90 mm levyiset all mountain –suksia voi hyvällä syyllä kutsua joka paikan höyliksi: monet niistä on suunniteltu toimimaan yhtä hyvin sekä rinteessä että rinteiden ulkopuolella. Suksen keskileveys mahdollistaa vielä hyvin leikkaavan käännöksen tekemisen rinteessä ja samalla kantaa laskijaa jo kohtalaisen hyvin rinteiden ulkopuolella pehmeässä lumessa. Jos tarkoituksena on löytää yksi suksipari, jolla voi laskea kaikkialla on tämän tyyppinen all mountain –suksi erittäin hyvä vaihtoehto, varsinkin Suomen olosuhteisiin.B. All Mountain – Keskeltä yli 90 mm leveät suksetYli 90 mm keskeltä leveät all mountain –sukset ovat hyvä valinta laskijalle, joka laskee vähän isommissa mäissä ja haluaa sukset, jotka toimivat kaikissa olosuhteissa. Lapissa tai varsinkin Alpeilla voi olla perusteltua, että yleissuksi on keskeltä yli 90 mm leveä. Pienemmissä mäissä, esim. Etelä-Suomen rinteillä voi suksen kantilleen saaminen ja leikkaavan käännöksen tekeminen olla tämän kategorian suksilla jo hieman haastavaa. Jos taas laskutyylinä on enemmänkin freestyle ja hypyt ei suksen leveydestä pienemmissäkään mäissä ole niin paljon haittaa, ainoastaan painoa sukselle kertyy tietysti lisää.Nykyään kun laskettelusukset ovat yleisesti leventyneet niin tietyt kategoriat kuten esim. all mountain – ja puuterisukset ovat lähentyneet toisiaan. Karkeasti voidaan sanoa, että 110 mm leveämmät sukset luokitellaan jo enemmän puuterisuksiksi tai ns. läskeiksi. Niiden toiminta-alue ja käyttötarkoitus on huomattavasti kapeampi kuin all mountain –suksilla.Leveämmistä all mountain –suksista voidaan sanoa, että sukset, jotka sijoittuvat 90-100 mm välille leveydeltään toimivat kohtuullisen hyvin sekä kovalla että pehmeällä alustalla. Kun taas 100-110 mm välille sijoittuvat all mountain –sukset toimivat paremmin pehmeällä alustalla tai rinteiden ulkopuolella. Jos niissä (100-110mm) on tarpeeksi jäykkyyttä ja sivuleikkausta ne voivat toimia myös rinteessä, mutta leveytensä takia niiden saaminen kantilleen leikkaavassa käännöksessä on haastavampaa.Valintaa tehdessä tulee pohtia kumpaan suuntaan haluaa suksen painottuvan: tulisiko sen toimia hieman paremmin kovalla vai pehmeällä alustalla. Vai haluaako suksen, joka on täydellinen kompromissi. Myös jäykkyys, kääntösäde ja rocker tulee ottaa huomioon (Lisää näistä myöhemmin.)PuuterisuksetPuuterisuksia tai tuttavallisemmin ilmaistuna läskejä kuvaillessa on helppo käyttää superlatiiveja: nämä sukset ovat isoimpia, leveimpiä ja toisinaan myös raskaimpia suksia mitä tehdään. Suksien leveyksien kasvaessa osa läskeistä muutaman vuoden taka luokiteltaisiin nykyään all mountain –kategoriaan leveytensä puolesta. Aivan viime vuosina suksien leventymistrendi näyttää pysähtyneen ja ottaneen jopa takapakkia – pelkkä leveys ei ole enää itseisarvo, vaan nyt haetaan monipuolisuutta, myös läskeiltä.Karkeasti ottaen voidaan sanoa, että puuterisuksikategoria alkaa nykyään noin 110 mm keskileveydestä ja leveimmät sukset ovat 130 mm luokkaa. Nimensä mukaisesti puuterisukset ovat parhaimmillaan pehmeässä lumessa – leveytensä ja teknisten ominaisuuksiensa johdosta ne kantavat laskijaa hyvin syvässäkin hangessa ja mahdollistavat rinteen pinnanmuodoilla leikittelyn. Osa kategorian suksista toimii kovallakin alustalla isommilla vuorilla laskettaessa – osalla taas laskuominaisuudet kovalla alustalla ovat erittäin rajalliset.Nykyään rocker-teknologia, jossa suksen kärki muistuttaa keinutuolin jalasta, alkaa olla vakiovarustus läskeissä. Sen avulla suksi ikään kuin nousee plaaniin pehmeän lumen päälle, jolloin laskeminen helpottuu eikä laskijan tarvitse laskea takapainossa. Myös tupla-rocker, jolloin kärjen lisäksi myös kanta muistuttaa keinutuolin jalasta on yleinen nykyläskeissä. Tupla-rocker helpottaa suksen nopeaa kääntämistä poikittain, eli ns. slarve-käännöksen tekemistä. Slarve-käännöksessä, tupla-rockerin ansiosta, suksi liukuu sivuttain sen sijaan, että se yllättäen “tökkäisi” lumeen ja kaataisi laskijan.Freestylesukset/Twintip-suksetTwintip- tai modernit freestyle –sukset ovat tehty pääasiassa parkin ja paipin laskemiseen.Tämän kategorian sukset ovat kaikki twintip –suksia, eli sekä suksen kärjet että kannat nousevat ylöspäin – tämä mahdollistaa paitsi laskemisen niin myös hyppyihin lähdön ja niistä alastulon, eli ländäyksen väärinpäin kannat edellä, eli ns. fakienä tai switchinä.Twintip –sukset on tehty kestämään lukemattomia alastuloja välillä jäisiin ja koviin alastuloihin.Suksea valittaessa kannattaakin miettiä kannattaisiko sijoittaa esim. puuydinsuksiin, jotka ovat kestävämpiä kuin halvemmat vaahtoydinsukset. Suksi ei saa kuitenkaan olla liian jäykkä, vaan siinä pitää olla joustoa ja ns. poppia, jota tarvitaan hyppyjen ja temppujen tekemiseen. Suksi ei saa olla myöskään liian painava, jotta monimutkaisemmatkin temput sujuisivat sujuvasti. Huomiota tulisi kiinnittää myös kanttien rakenteeseen ja kestävyyteen, sillä varsinkin kaiteita eli reilejä laskettaessa kantit joutuvat koville.Twintip –suksia valittaessa täytyisikin löytää hyvä kompromissi kestävyyden ja keveyden väliltä. Tavalliset twintip –sukset parkkikäyttöön ovat noin 80-90 mm keskeltä leveitä, mutta tarjolla on jopa 125 mm leveitä suksia. Leveämmät sukset on tarkoittettu enemmän puuterilaskemiseen ja ns. back country freestyleen, eli temppujen tekemiseen takamaastoissa rinteiden ulkopuolella. Leveämpiä suksia voi käyttää myös parkissa, mutta pääasiallisesti siihen käyttöön niitä ei ehkä kannata hankkia.KumparesuksetSen jälkeen kun ns. uuden koulun freestyle löi itsensä lopullisesti läpi on kumparelaskukin jäänyt hieman paitsioon. Kumparesukset ehkä vielä enemmän kuin itse laji – tähän on pari hyvää syytä: kumparesuksissa ei ole nykyaikaista sivuleikkausta eikä twintip –rakennetta, ja lisäksi ne ovat hyvin kapeat. Kun kyseessä on siis melko suora suksi, sillä ei voi laskea modernia leikkaavaa käännöstä. Twintippien puuttuessa moderni freestylekään ei oikein onnistu ja kun tähän lisätään suksien kapeus, jonka johdosta puuterilaskukin on heikkoa, jää jäljelle melkoisen niche –tuote.Ehkä hieman samaan tyyliin kuin nykyiset kilpa-alppihiihtosukset, kumparesuksetkin siis toimivat erinomaisesti yhdentyyppisessä laskussa – kumpareissa. Jos siis harrastat aktiivisesti tai suunnittelet kilpailu-uraa kumparelaskussa ovat nämä sukset oikea vaihtoehto.Joku edellä mainittujen kategorioiden yhdistelmistäMonet laskettelusukset yhdistelevät nykyään kahden tai useammankin kategorian ominaisuuksia, eikä niitä sen johdosta voida tarkasti määritellä johonkin tietyn kategorian mukaan. Esimerkiksi all mountain – tai puuterisuksissa voi olla twintip-rakenne. Jo edellä mainittu back country freestyle, eli leveät twintip –sukset, jotka on tehty puuterin laskemiseen ja temppuihin takamaastoissa on varsin yleinen suksityyppi. Valintoja tehdessä kannattaa miettiä omaa laskutyyliä ja pääasiallista laskumaastoa sekä suksen rakenteellisia ominaisuuksia, kuten jäykkyyttä ja kääntösädettä, ja näiden keskinäistä suhdetta. Kaikista näistä valintaprosesseista seuraavissa kohdissa.Kun oman taitotason sekä pääasiallisen laskumaaston avulla on saatu rajattua itselle sopiva suksityyppi, voidaan siirtyä pohtimaan tarkemmin esim. suksen muodon ja rakenteen vaikutusta suksen ominaisuuksiin, sekä tietysti sopivaa suksen pituutta.

Laskettelusuksen muoto:

Profiili (dimension). Suksen profiili, eli mittasuhteet, määritellään mittaamalla suksen leveys (ylhäältä katsottuna) kolmesta kohdasta: kahdesta leveimmästä kohdasta (yleensä kärki ja kanta) sekä kapeimmasta kohdasta (yleensä vyötärö). Nämä mitat määrittävät ja kertovat sen miten suksi käyttäytyy laskettaessa sekä millaiseen käyttöön se on tehty. Jos suksi on esim. voimakkaasti tiimalasin muotoinen voidaan päätellä, että kyseessä on luultavasti rinnekäyttöön tehty carving –suksi.Suksen profiili ilmoitetaan yleensä suksen tiedoissa kolmena lukuna (kärjen,vyötärön ja kannan leveys), jotka erotellaan kauttaviivalla: esim. 125/95/121.Kärki – suksen kärki tai keula vaikuttaa käännöksen sen alkuvaiheessa. Leveämpi keula kannattelee laskijaa paremmin syvässä. Tiimalasin muotoisessa carving –suksessa leveä kärki lyhentää suksen kääntösädettä, eli se on nopeammin kääntyvä. Hieman kapeampi kärki samanlaisessa suksessa tekee suksesta vähän hitaammin kääntyvän, eli suksessa on pidempi kääntösäde. (Lisää kääntösäteestä myöhemmin)Vyötärö – Suksen vyötärön leveydellä on suksen profiilista kaikkein suurin vaikutus suksen ominaisuuksiin – mitä kapeampi vyötärö sitä nopeammin suksen saa kantilleen. Tästä syystä carving- sukset ovat vyötäröiltään kapeita, tiimalasin muotoisia. Leveämpi vyötärö tuo mukanaan tiettyä vakautta, jota käytetään esim. isojen vuorten laskuun tehdyissä all mountain –suksissa. Kun vyötärön leveyttä vieläkin lisätään saadaan suksi, joka kannattelee laskijaa erinomaisesti syvässä lumessa.Kanta – kannan vaikutus sukseen näkyy käännöksen loppuvaiheessa, hyvä laskija saa sopivalla (hieman leveämmällä) suksen kantarakenteella aikaan paineen käännöksen lopussa, josta suksi vapauttaa energian takaisin jousen lailla – ponnauttaen laskijan vauhdilla seuraavaan käännökseen. Leveämpi kanta on parempi leikkaavaan käännökseen, kun taas kapeammalla on ehkä helpompi tehdä ns. luisuttavaa käännöstä, jota tarvitaan esim. vaikeissa paikoissa rinteiden ulkopuolella kovalla alustalla laskiessa. Pintail –kannaksi kutsutaan kantaa, joka on huomattavasti kärkeä kapeampi – sellaisia on esim. puuterisuksessa. Pintail-kannan upotessa lumeen se samalla nostaa keulan pinnalle helpottaen syvässä lumessa laskemista.Sivuleikkaus eli kääntösädeMyös suksen sivuleikkaus, eli kääntösäde, joka suksen pinnassa on yleensä ilmoitettu metreinä, on erittäin oleellinen fakta suksen valintaa tehtäessä. Periaatteessa mitä pienempi suksen kääntösäde on (metreissä), sitä nopeammin ja helpommin kääntyy. Jos siis yleensä laskee esim. Etelä-Suomessa ja pitää lyhytsäteisten käännösten tekemisestä on noin 12-16 metrin kääntösäteellä varustettu suksi hyvä valinta. Jos taas pitää vauhdikkaamasta laskusta ja viihtyy Lapissa tai vaikkapa Alpeilla niin kannattaa harkita suksea, jolla on pidempi kääntösäde, esim. n. 17-27 metriä.Karkeasti voidaan sanoa, että profiililtaan tiimalasia muistuttavilla suksilla on lyhyt kääntösäde, eli ne ovat parhaimmillaan nopeissa ja lyhyissä käännöksissä. Sukset, jotka taas näyttävät profiililtaan enemmän suorilta (ylhäältä katsottuna), ovat parhaimmillaan pitkissä käännöksissä ja kovassa vauhdissa – niillä on siis pitkä kääntösäde.Kääntösäde ja oma laskutyyli ja -maasto on hyvä pitää mielessä suksea valittaessa. Esim. puuterisuksen kohdalla on ratkaisevaa pitääkö enemmän vauhdikkaasta tykityksestä avoimilla kentillä (kääntösäde jopa yli 30 m) vai kikkailusta puuterimetsikössä (kääntösäde jopa alle 20 m), vai haluaako näiden kompromissin (kääntösäde ehkä noin 24 m).

Suksen jalkavuus (Camber) ja Rocker

Perinteinen jalkavuusPerinteinen laskettelusuksi on rakennettu niin, että suksi on hieman kaaren mallinen; kun suksi laitetaan pohjalleen lattialle ottavat kärki -ja kantaosat maahan kiinni, kun taas suksen keskiosan ja lattian väliin jää hieman ilmaa. Tätä rakennetta sanotaan jalkavuudeksi. Sen ansiosta suksen kantti puree paremmin kovalla lumella ja palauttaa kanttia kuormittaessa nopeasti energian takaisin, jolloin laskija ikään kuin ampaisee seuraavaan käännökseen. Myös parkissa tämän tyyppisestä “popista” tai jousivaikutuksesta voi olla hyötyä.Perinteinen jalkavuus ei kuitenkaan ole paras vaihtoehto kaikkiin olosuhteisiin – nykyään erilaisia jalkavuuden muunnelmia löytyykin markkinoilta useita erilaisia vaihtoehtoja:Rocker/käänteinen jalkavuus(Rocker tarkoittaa joko suksen kärjen tai myös kannan kaaren nousun tavallista aikaisempaa aloitusta suksen pohjan tasolta ylöspäin – ajattele esim. keinutuolin jalan profiilia)Täysverisessä rocker –suksessa on kokonaan käänteinen jalkavuus, kun suksi asetetaan lattialle pohja lattiaa vasten se muistuttaa keinutuolin jalasta: pohja on siis maassa ja kanta sekä kärjet ilmassa. Sukset, joissa on käänteinen jalkavuus on käytännössä tehty vain puuterin laskemiseen -siihen rakenne on loistava, kovalla alustalla käänteinen jalkavuus ei toimi lainkaan. Kovalla tai jäisellä alustalla Rocker –suksi käännökseen sijaan helposti vain liukuu sivuttain.Rocker/nolla-jalkavuus/rockerSuksen valmistajat ovat viime vuosina kehittäneet Rocker –suksia hieman monipuolisempaan suuntaan, yrittäen samalla säilyttää käänteisen jalkavuuden tuomaa leikkisyyttä ja helppoutta puuterilaskussa. Rakenne, jossa suksen kärjessä ja kannassa on Rockeria ja keskellä, laskijan alla, on nolla jalkavuus, on juuri tällainen kompromissa. Nolla jalkavuus, eli täysin suora osuus suksessa, antaa hieman enemmän hallittavuutta ja pitoa kovalla lumella, menettämättä kuitenkaan puuterilaskun vaivattomuutta. Kovan rinteen ominaisuudet voivat silti rajoittua siihen, että suksilla voi kohtuullisesti laskea rinnettä hissille seuraavaa puuterilaskua varten.Rocker/perinteinen jalkavuus/rockerEhkä suosituimmaksi reseptiksi viime vuosina on noussut rakenne, jossa suksessa on keskellä, laskijan alla perinteinen jalkavuus, sekä keulassa ja kannassa käänteinen jalkavuus, eli Rocker.Tällä yhdistelmällä ja sopivalla sivuleikkauksella saadaan aikaan suksi, jolla voi tehdä leikkaavia käännöksiä kovalla lumella ja silti nauttia Rocker –suksen leikkisyydestä syvässä lumessa. Suksea valittaessa kannattaa muistaa, että tässä kategoriassa on hyvin erityyppisiä suksia – toiset voivat toimia hyvinkin kovalla alustalla ja toiset taas ovat lähempänä puhdasta puuterisuksea.Rocker/perinteinen jalkavuusViime vuosina on myös yleistynyt rakennne, jossa Rockeria on vain suksen keulassa ja loppusuksi on tehty perinteisellä jalkavuudella. Näin keulan aikaisella nousulla saadaan vaivaton ja helppo laskettavuus puuterissa ja perinteisellä jalkavuudella taas erittäin hyvät laskuominaisuudet kovalla tai vaihtelevalla alustalla laskemiseen. Varsinkin kovavauhtiselle laskijalle, joka ei juurikaan hypi temppuja, voi tällainen suksi olla hyvä vaihtoehto.Taper (Directional vs. Symmetric Taper ja niiden merkitys twintip -suksissa)Taperilla tarkoitetaan suksen kärjen ja kannan leveyden eroa, kun suksea tarkastellaan ylhäältä päin. Erityisesti twintip –suksissa tulee huomioida taper jos laskee suksilla paljon myös väärinpäin, eli ns. switchinä. Tällöin on ehkä hyvä valita suksi, jossa on symmetrinen Taper. Erilaiset Taper –tyypit Twintip –suksissa voidaan karkeasti jakaa kolmeen ryhmään:Directional –suksi, eli normaali –Taper:Kärki on hieman kantaa leveämpi, jolloinkäännösten tekeminen on helppoa ja luonnollista normaalissa laskussa. Directional tarkoittaakin käytännössä sitä, että vaikka suksissa on twintip-rakenne, joka mahdollistaa väärinpäin laskemisen, niin ne on tehty toimimaan yhteen laskusuuntaan (direction).Bidirectional TaperKärki on yhä kantaa levämpi, mutta ero on pienempi kuin normaalissa directional –suksessa. Tämä mahdollistaa paremman tuntuman switch –laskuun, eli laskemiseen väärinpäin, kannat edellä.Symmetrical TaperTwintip –suksessa, jossa on symmetrinen Taper suksen kärki ja kanta ovat yhtä leveitä, jonka ansiosta laskeminen niin etu- kuin takaperinkin on yhtä helppoa.

Laskettelusuksen pituus

Suksen pituutta valittaessa tulee huomioida ainakin seuraavat asiat: laskijan oma pituus, paino, laskutaso ja suksien käyttötarkoitus:Laskijan oma pituusKarkeasti ottaen voidaan sanoa, että aikuisille suksia valittaessa pituudet voivat olla asteikolla noin 10 senttiä itseä lyhyemmät – 10 senttiä itseä pidemmät. Käytännössä nykyään harva kuitenkaan valitsee enää itseä pidempiä suksia. Tämän päivän modernilla sivuleikkauksella varustetut, rinnekäyttöön tarkoitetut sukset tulisivat olla noin 5-10 cm itseä lyhyemmät.Suksen tulisi sen kannan ollessa maassa kiinni yltää laskijaa jonnekin nenän pään ja kulmakarvojen välimaastoon. Lapsille suksea valittaessa voidaan ajatella, että suksen tulisi yltää lasta jonnekin leuan kärjen ja suun välille – aivan perheen pienimmillä suksen pituuden tulisi yltää hieman leuan alapuolelle.Valittaessa all-­‐mountain­‐, puuteri-­ ja freestyle-suksia tulee suksen pituudessa ottaa enemmän huomioon laskijan omat tottumukset ja suksen käyttötarkoitus.Monet kokeneet ja taitavat laskijat valitsevat esim. all-­‐mountain suksien pituudeksi itsensä pituiset tai hieman pidemmät sukset.Isojen vuorten laskemiseen tarkoitetut ns. läskit voivat hyvinkin olla esim. 5-10, tai jopa 15 senttiä laskijaa pidemmät.Yleensä valinnan tekee silloin kokenut laskija, joka tuntee paitsi omat taitonsa niin myös laskutyylinsä.Laskijan oma painoJos kaksi samalla taitotasolla varustettua henkilöä poikkeavat huomattavasti painoltaan, yleisesti ajatellaan, että painavammalle henkilölle sopivat hieman pidemmät laskettelusukset. Tämä johtuu siitä, että painavammalla laskijalla on enemmän vipuvoimaa käännöksen tekemiseen, eli hän pystyy kääntämään suksea helpommin kuin yhtä taitava huomattavasti kevyempi kanssalaskijansa.Laskijan oma taitotasoNyrkkisääntö on, että aloittelijoille tai vähemmän kokeneille laskijoille valitaan hieman lyhyemmät sukset, sillä niitä on paitsi helpompi kääntää niin myös hallita. Kokeneemmat tai taitavammat laskijat valitsevat yleensä hieman pidemmät sukset, jotka kestävät enemmän vauhtia.Suksien käyttötarkoitusSuksien käyttötarkoitus on erittäin tärkeä kriteeri valittaessa suksen pituutta. Aloittelevien laskijoiden kannattaa pitää suksen mitta hieman lyhyempänä kaikissa maastoissa, mutta kokeneempien laskijoiden on ehkä järkevä valita pituus suksen käyttötarkoituksen mukaan.Jos laskija esim. on ostamassa voimakkaalla sivuleikkauksella varustettua carveria rinnekäyttöön tulee suksen pituuden olla laskijaa huomattavasti lyhyempi. Toisaalta moni kokeneempi laskija valitsee esim. Alpeille vapaalaskusuksen, jossa on pitkä kääntösäde ja joka on jopa 10-15 cm laskijaa pidempi.Twintip –suksia valittaessa tulee huomioida, että tuplakärjet pienentävät suksen efektiivistä kanttia, eli sitä osaa suksesta, jossa kantti on lumessa kiinni käännöstä tehtäessä. Tästä syystä voidaan valita hieman pidempi suksi kuin esim. tavallista rinnesuksea valittaessa. Sama totuus pätee suksiin, joissa on rockeria sekä kärjissä että kannoissa. Rocker –suksilla käännöksen aloitus on myös huomattavasti helpompaa kuin tavallisissa suksissa, jolloin voidaan valita aavistuksen pidempi suksi kuin normaalisti.

Laskettelusuksen jäykkyys

Suksen jäykkyyttä mitataan kahdella tavalla: Pituussuuntaisella jäykkyydellä ja kiertojäykkyydellä. Pituussuuntainen jäykkyys ilmoittaa kuinka paljon suksi taipuu pituussuunnassa, kannasta kärkeen. Kiertojäykkyys taas kertoo kuinka paljon suksi taipuu sivuttaissuunassa.Valmistajat eivät suoraan ilmoita suksiensa jäykkyyttä esim. samantyyppisen asteikon avulla kuin monovalmistajat tekevät, mutta yleensä aloittelijoille suunnatut sukset ovat löysempiä ja siirryttäessä eksperteille suunnattuihin suksiin jäykkyydet kasvavat. Mitä suorituskykyisempi suksi on kyseessä sitä jäykempi se yleensä myös on. Poikkeuksena esim. puuterisukset ja freestyle –sukset, joissa huippumallit eivät välttämättä ole kovinkaan jäykkiä.Suksen jäykkyys vaikuttaa myös suksen laskuominaisuuksiin. Yleisesti voidaan sanoa, että jäykemmät sukset purevat hyvin kovalla alustalla ja kestävät vauhtia, kun taas löysemmät laskettelusukset ovat parempia pehmeällä lumella ja esim. freestyle –laskussa. Jäykemmät laskettelusukset vaativat yleensä laskijalta hieman enemmän taitoa kun löysemmät sukset.Valittaessa suksea kannattaa huomioida oma taitotaso: jäykin ja suorituskykyisin suksi ei välttämättä ole se käyttömukavin ja voi vaatia paitsi taitoa myös erinomaista lihaskuntoa.

Suksen ydinrakenne (mitä pääasiallista materiaalia on käytetty suksen ytimenä)

Suksen ytimen muodostaa pohjan, pinnan ja kanttien väliin jäävä osuus suksesta. Suksen ytimellä on suuri vaikutus suksen kestävyyteen ja painoon – osittain myös suorituskykyyn.Puuydinsuksi (Wood core)Perinteinen puuydinrakenne tekee suksesta hieman raskaamman, mutta samalla myös kestävämmän. Tätä kestävyyttä varsinkin kokeneemmat laskijat arvostavat: suksilla voi laskea ja hyppiä pidempään ennen kuin suksi alkaa menettää ominaisuuksiaan. Puuydinsukset ovat myös yleensä hieman kalliimpia.Vaahtoyhdinsuksi (Foam core)Vaahtoydinsuksi on yleensä kevyempi ja halvempi kuin puuydinsuksi, mutta ei niin kestävä. Vaahtoydinsuksi voi sopia keveytensä puolesta erinomaisesti esim. randonnée, eli hiihtovaelluskäyttöön.Hybridirakenne (Yhdistelmä puuta ja vaahtoa)Nykyään tehdään suksia myös niin sanotulla komposiittirakenteella, joissa yhdistelemällä puuta ja vaahtoa on haettu kompromissiä painon, kestävyyden ja laskuominaisuuksien suhteen.

Suksen rakenne

Suksen rakenne tarkoittaa tekniikkaa, jolla suksen pohja-, ydin-, pinta- ja muut materiaalit on liitetty toisiinsa. Suksen rakenteella ei ole suksen valintaa tehtäessä yleensä kovin suurta roolia – ainakaan suurimmalle osalle laskijoista. Erilaisia rakennetyyppejä edustavat esimerkiksi:Torsion box –rakenneTorsion box –rakenteessa suksen ydin on “kääritty” lasi- tai hiilikuituun, jonka jälkeen paketti liimataan epoxy-liimalla. Tämä tekee suksesta yleensä kiertojäykän, joka taas puolestaan parantaa suksen pitoa kovalla alustalla. Torsion box –rakenteisissa suksissa käytetään yleensä puuydintä ja suksi voikin olla hieman painavampi kuin jollain toisella rakenteella varustettu suksi.Sandwich, eli laminaatti –rakenneLaminaattisuksessa suksen eri kerrokset laitetaan päällekkäin voileivän, eli sandwichin tapaan – sekä ytimen ylä että alapuolelle. Tämän jälkeen kerrokset painetaan yhteen ja liimataan. Laminaattisuksen ydin voi olla puuta tai vaahtoa. Laminaattisukset ovat tällä hetkellä yleisimpiä suksia, sillä niihin on helppo lisätä erilaisia materiaalikerroksia, esim. metallia suksen jäykistämiseksi.Cap –rakenneMolemmat edellämainitut rakenteet ovat ns. sidewall –rakenteita, joka tarkoittaa sitä, että suksen rakennekerrokset ovat tasaisia, ja niiden suojaamiseksi sukseen tehdään pystysuorat reunat, eli sivuvallit. Cap –rakenteisessa suksessa taas suksen kuori ja sen alla olevia kerroksia sulkevat ytimen kokonaan sisäänsä, ja kuori ulottuu kantista toiseen ilman katkoksia – varsinaisia sivuvalleja ei ole. Suksen sivujen muoto voi olla kolmion sivujen mallinen. Cap –rakenteinen suksi on yleensä kevyempi kuin sidewall –rakenteiset sukset ja pintamateriaali ei ole niin altis naarmuille, mutta se on vaurioalttiimpi esim. kiven iskuille suksen pohjan kautta.

Pohjamateriaali

Pohjamateriaalin vaikutus suksen laskuominaisuuksiin tulee esille lähinnä luiston ja kestävyyden muodossa. Tavalliselle laskijalle luistoa tärkeämpi ominaisuus on kestävyys. Suksien pohjamateriaalina käytetään yleisesti P-Texia, eli polyethyleeni –muovia. Suksen pohjatiedoissa ilmoitetaan yleensä luku, kuten esim. sintered 2000. Mitä suurempi luku on, sitä parempi ja kestävämpi pohja on kyseessä. Suksen pohjatyyppejä on kaksi:ExtrudedExtruded –pohjassa materiaali on ensin sulatettu ja sen jälkeen muotoonleikattu. Extruded –pohjia on halvempi valmistaa ja helpompi huoltaa, mutta ne ovat hitaampia ja huonommin kestäviä. Extruded –pohja on kovempi, joten suksivaha ei pysy siinä yhtä pitkään kiinni kuin sintered -pohjassa, toisaalta ne ovat helpompi huoltaa sillä ne eivät kuivu kovin helposti.SinteredSintered –pohjassa materiaali jauhetaan aluksi pulveriksi, jonka jälkeen se lämmitetään ja puristetaan kokoon sekä leikataan muotoon. Valmistustapa on kalliimpi kuin extruded -pohjassa, mutta pohjat ovat sekä nopeampia että kestävämpiä. Sintered –pohjat ovat myös huokoisempia, jolloin vaha imeytyy niihin paremmin. Ne kuitenkin kuivuvat helpommin, eli niitä pitää huoltaa useammin.Myös paikkaus voi olla hankalampaa sintered –pohjissa.

[tcb-script type=”text/javascript” src=”https://track.adtraction.com/pw?pw=1290064220&i=1″ charset=”UTF-8″][/tcb-script]